Verzekeringen Brussel

Verzekeringen Brussel is een informatieve website voor iedereen die op zoek is naar info over het afsluiten van een Pensioenverzekering.

Tijdens uw onderzoeksverblijf in België bouwt u pensioenrechten op via de sociale zekerheidsbijdragen die rechtstreeks van uw beurs worden afgehouden. Maar wat gebeurt er met uw Belgisch pensioen als u na uw onderzoeksverblijf in België naar uw thuisland verhuist? Wij van Verzekeringen Brussel informeren u hierbij.

Verzekeringen Brussel – Info over uw pensioen

Als u naar een land binnen de Europese Economische Ruimte verhuist en daar op pensioen gaat, wordt uw Belgisch pensioen geëxporteerd volgens EU-verordening 1408/71. Volgens deze verordening, die sinds de inwerkingtreding van Verordening 859/2003 ook van toepassing is op niet-EER-onderdanen, moet elke lidstaat waar iemand ten minste één jaar socialezekerheidsbijdragen heeft betaald, een proportioneel ouderdomspensioen uitbetalen dat overeenkomt met de periode die hij in dat land heeft doorgebracht. Het pensioen van elk land wordt echter pas betaald wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd van dat land hebt bereikt, d.w.z. dat u recht hebt op uw Belgische pensioen wanneer u 65 jaar wordt.

Als u met pensioen gaat in een land buiten de Europese Economische Ruimte, zal uw Belgisch pensioen alleen worden uitgevoerd als u onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte of als u onderdaan bent van een land waarmee België een bilateraal socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Als u geen onderdaan bent van een van deze landen, ontvangt u alleen een Belgisch pensioen als u in België blijft wonen.

In uitzonderlijke gevallen kunt u mogelijk gebruik maken van RESAVER, een pan-Europese pensioenregeling die een toegezegde-bijdrageregeling biedt, op maat gemaakt voor onderzoeksinstellingen en hun werknemers.

Indien u meer informatie wenst over uw pensioenrechten, gelieve contact op te nemen met Verzekeringen Brussel

 

Pensioenverzekering Brussel gezocht? MySavings begeleidt als onafhankelijk tussenpersoon voornamelijk ondernemers en vrije beroepers met de meest renderende tarieven voor hun vermogen en pensioen zodat ze zorgeloos en eenvoudig kapitaal kunnen opbouwen.

 


Verzekeringen Brussel

Voor iedereen die talent wil aantrekken en behouden, is het van essentieel belang om een verzekeringsprogramma te hebben dat mensen echt waarderen.

Of u nu een startende onderneming bent of een gevestigde onderneming met voordelenpakketten die al vele jaren teruggaan, wij zullen dekking en service bieden die aan uw behoeften voldoen.

Enkele van de diensten van Verzekeringen Brussel

Ontwerp en implementatie van een Benefits Plan dat aan uw verwachtingen voldoet
Wij van Verzekeringen Brussel loodsen u door de complexe wet- en regelgeving
Communiceren met uw werknemers en u helpen uw voordelen tot leven te brengen
Diepgaande analyse van uw bestaande Employee Benefits-beleid
Dagelijkse afhandeling: zoals administratieve ondersteuning en contractbeheer
Indien nodig actuariële analyse, bijvoorbeeld IAS 19.

Wat voor soort regelingen en verzekeringen bieden wij van Verzekeringen Brussel aan:

Pensioenregelingen

In België worden pensioenen meestal afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij (pensioenfondsen zijn een alternatief).

Dit soort collectieve verzekerde pensioenplannen zijn betaalbaar bij wettelijke pensionering, wat betekent dat pensioenpremies worden belegd voor een langere periode, voor starters tot 40 jaar of langer.

Wettelijk is een minimumrendement van 1,75% per jaar voorgeschreven.

Onder de huidige marktomstandigheden betekent dat beleggen in unit-linked verzekerde pensioenregelingen. Zij bieden geen gegarandeerd contractueel rendement, maar met het vooruitzicht op een veel hoger rendement op lange termijn – wat historisch gezien altijd het geval is geweest…

Dit is een veel betere optie dan de momenteel beschikbare vastrentende regelingen, die slechts 0,5% per jaar uitkeren en ongeschikt zijn voor werkplekpensioenen.

Levensverzekering

Een levensverzekering is meestal inbegrepen in en gecombineerd met een pensioen in het kader van dezelfde regeling en wordt beschouwd als een standaarddekking die deel uitmaakt van het pakket en financiële bescherming biedt aan de gezinsleden van de werknemers.

Invaliditeitsdekking

Deze dekking zorgt voor het inkomen van uw werknemer en wordt betaald bovenop het socialezekerheidsstelsel, dat bepaalde limieten heeft. Een aanvullende dekking is een absolute must als u uw werknemers financieel wilt beschermen wanneer ze dat het meest nodig hebben.

Namelijk wanneer ze ziek zijn of wanneer ze een ongeval hebben gehad en inkomensverlies zouden lijden omdat ze niet naar het werk kunnen gaan.

Ook een belangrijke extra en redelijk geprijsde dekking die kan worden opgenomen, wat gebruikelijk is, is een vrijstelling van premie. In geval van arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij de premiebetalingen voortzetten in plaats van de werkgever en de werknemer, zodat de pensioen- en levensdekking gehandhaafd blijven. (Pensioenverzekering)

Medische dekking

De medische dekking is het meest gekende verzekerde werknemersvoordeel bij de Belgische werknemers. Het is een onmisbaar voordeel voor elke werkgever die werknemers op de loonlijst heeft staan.

Het biedt niet alleen financiële bescherming tegen intramurale en ambulante medische kosten, maar kan uitgebreid worden met dekkingen voor tandheelkundige en visuele zorgkosten.

Onze Sociale Zekerheid betaalt een beperkt deel van de medische kosten. Voor sommige behandelingen is onze Sociale Zekerheid voldoende, maar in veel gevallen kan een beroep op de Sociale Zekerheid een financiële nachtmerrie worden, bijvoorbeeld bij opname in een eenpersoonskamer, kosten voor een prothese, ernstige ziekten enzovoort.

Als werkgever kunt u zich onderscheiden en uw werknemers helpen zichzelf te beschermen. Zet uw mensen op de eerste plaats en zij zullen hun klanten op de eerste plaats zetten. Dat is waar Howden echt in gelooft. Mensen Eerst. Doe dat en je zal talent behouden en aantrekken.

Wij geloven dat ieder mens zichzelf en zijn gezin moet beschermen tegen financiële verliezen ten gevolge van ongevallen, ziekte, overlijden en ja, zelfs ten gevolge van pensionering.

Voor meer informatie of als u uw specifieke behoeften wilt bespreken, neem dan contact met Verzekeringen Brussel.


Langetermijnsparen

Hoeveel bedraagt maximale premie langetermijnsparen? Betaal tot 705 euro minder aan belastingen en bouw aan een mooi aanvullend pensioen. Het maximum bedrag voor het langetermijnsparen is afhankelijk van uw beroepsinkomen en bedraagt maximaal 2.350 euro voor het jaar 2021. Het belastingsvoordeel uit het langetermijnsparen via een levensverzekering zal meestal beperkt zijn indien u een hypothecair krediet hebt lopen.  Bezorg ons uw netto belastbaar beroepsinkomen, belastingaangifte of brutoloon en wij de maken de exacte berekening voor jou.